Bæredygtighed og CSR hos MBK

Opdateret: 8. januar 2024

"MBK var fra starten et friskt og innovativt pust til den Københavnske mødebranche.
Jeg føler et stort ansvar for, at vi tilbyder et grønt og bæredygtigt konferencecenter, hvor vi passer godt på miljøet og hinanden.

Vi har store ambitioner om at få skabt et bæredygtigt konferencecenter, hvor vi passer på jordens knappe ressourcer og gør os umage for at give mere tilbage til naturen, end vi tager.
Vores overordnede mål med MBKs bæredygtighedspolitik er:

 • Vi skal være et CO2-positivt konferencecenter.
 • Vi vil gøre os umage for at give mere tilbage til naturen, end vi tager.

Vejen til vores ambitiøse mål er en spændende og udfordrende rejse. Vi har været i gang længe og arbejder med alle elementer af virksomheden som f.eks. reducering af madspild, seriøs og ordentlig affaldssortering, minimering af el-, vand- og varmeforbrug, papirnedbringelse, indkøbspolitik og meget mere.

Herunder har vi samlet en kort, sammenfattet udgave af vores politik for bæredygtigheden hos MBK.

Lad os sammen skabe kreative og inspirerende møder – samtidig med, at vi tager et bæredygtigt ansvar for miljøet.

Rigtig god læselyst.

Med venlig hilsen

Michael Brorsen
Direktør og Erhvervspsykolog
MBK A/S
michae@MBK.dk
+45 2042 7195
+45 3544 4474"

Hos MBK er vi medlem af "The Green Key", som er jeres garanti for vores ihærdige indsats for at passe på miljøet.

Miljøledelse

Hos MBK arbejder vi aktivt og målrettet med Miljøledelse.
Vi har skabt en dygtig Miljø- og Bæredygtighedsorganisation, hvis opgave er at sikre, at vi arbejder aktivt og målrettet for at sikre, at MBK gør sig umage med at skabe et ”CO2-positivt kursuscenter”.

Miljøansvarlige for Miljø- og Bæredygtighedsarbejdet hos MBK A/S:

 • Michael Brorsen, Direktør
 • Bjørn Hede Brenneke, Administrationschef
 • Morten Kryger, Drifts- og Servicechef

Miljøgruppe fordelt på forskellige afdelinger hos MBK A/S

 • Bjørn Hede Brenneke, Administrationschef (Administration)
 • Morten Kryger, Drifts- og Servicechef (Service og drift)
 • Tine Amorsen, Koordinator (Administration)
 • Diana Grabowska, Koordinator (Administration)
 • Kaspar Kjølberg, Vært (Service og drift)
 • Freja Falkenberg, Receptionist (Receptionen)

Arbejdet hos de udpegede Miljøansvarlige og Miljøgruppen består primært af følgende opgaver:

 • Miljøansvarlige: Afholdelse af 4 årlige ledermøder omkring arbejdet med bæredygtighed.
 • Miljøgruppen: Afholdelse af løbende arbejds- og motivationsmøder i forbindelse med det daglige arbejde og den strategiske udvikling af bæredygtighedsarbejdet.
 • Sikre, at den aftalte handlingsplan bliver overholdt og implementeret.
 • Sikre, at miljø og bæredygtighed tænkes ind i alle beslutninger på et operationelt, strategisk og taktisk niveau.
 • Afholdelse af mindst 2 årlige møder for personalegruppen med fokus og inddragelse på miljøindsatsen her hos MBK. Møderne afholdes enten samlet eller afdelingsopdelt.
 • Sikre, at MBK bliver et CO2-positivt kursuscenter.

Medarbejderinddragelse

En vigtig og stor del af arbejdet med bæredygtighed her hos MBK A/S består af medarbejderinddragelse af vores dygtige og kompetente MBK-familie. For at tilsikre en effektiv og god medarbejderinddragelse arbejder vi blandt andet med følgende områder:

 • I forbindelse med ansættelse af nye kolleger til MBK-familien, modtager alle kandidater vores ”Bæredygtighedsprofil” og øvrigt materiale til grundig gennemlæsning.
 • Vi har etableret en bred ”Miljøgruppe” med MBKer fra forskellige afdelinger. Miljøgruppen benyttes til at arbejde med de konkrete og relevante områder i bæredygtighedsarbejdet, og tilsikrer at alle afdelinger er med til at vedligeholde og udvikle vores bæredygtighedspolitik.
 • Der gennemføres intern evaluering af vores arbejde med bæredygtigheden minimum to gange årligt. Den interne evaluering gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse og evt. opfølgende interview af medarbejderne. Foruden de interne evalueringer af vores arbejde med bæredygtigheden opfordres alle vores medarbejdere til løbende at fremsende forslag til forbedringer på området til ”Miljøgruppen” og/eller de ”Miljøansvarlige”.
 • Hver måned udarbejdes vores kampagne til medarbejderne ”MBKs bæredygtighedsråd” som f.eks. denne måneds sparetrick, denne måneds energitrick, denne måneds gode vane osv. Ideen med disse månedskampagner er løbende at sætte fokus på forskellige områder af virksomhedens arbejde med bæredygtighed.
 • Professionel rengøringsprocedure, hvor rengøringspersonalet er særligt opmærksom på de opsatte krav i forhold til Svanemærkede produkter, korrekt dosering osv.
 • Medarbejderne informeres, naturligvis, løbende om nye tiltag, krav og retningslinjer i arbejdet med bæredygtighed.
 • MBK A/S tilbyder medarbejderne at deltage i kurser/efteruddannelse i bæredygtig drift. Virksomheden ønsker primært, at det er medlemmer af ”Miljøgruppen”, som deltager i disse kurser. Medarbejderne tilbydes deltagelse i kurser 1 gang årligt i forbindelse med offentliggørelsen af den årlige Handlingsplan.
DSC05867bæredygtig

Vand

Det kræver meget vand at drive et moderne kursuscenter, og her hos MBK A/S arbejder vi målrettet på at minimere vores vandforbrug mest muligt.

Herunder et udvalg af vores primære tiltag for at minimere vores vandforbrug:

 • Vi holder skarpt øje med vores vandforbrug og foretager en månedlig aflæsning og sammenholder dette tal med antallet af gæster.
 • Alle vores toiletter har dobbeltskyl.
 • Berøringsfrie armaturer med sensor på toiletter.
 • Vandflowet for håndvaskearmaturer overstiger ikke 4 liter pr. minut – dog enkelte undtagelser i køkkener.
 • I den daglige rengøring af vores kursuscenter er det kun de lokaler, der skal i brug dagen efter, der bliver rengjort. Ved at foretage en målrettet rengøring, fremfor at rengøre alle lokaler hver eneste dag, har vi opnået en stor besparelse på vandforbruget til rengøringen.
 • Opvaskemaskiner hos MBK A/S er mindre, topmoderne underbordsopvaskemaskiner fra firmaet Winterhalter. De har et lavere vand- og energiforbrug pr. opvaskecyklus end andre industriopvaskemaskiner.
 • Vi har opsat et ”Besparelseskilt” på alle opvaskemaskiner, så vi sikrer, at vand- og energiforbrug minimeres.
 • Installationer gennemgås naturligvis jævnligt, og vi ser efter utætheder. Evt. utætheder repareres naturligvis straks, så vi undgår unødig brug af vand.
 • Alle vores mødegæster får serveret postevand fra vores flotte vandautomater fra Watercompany. Af miljømæssige hensyn tilbyder vi ikke længere servering af kildevand i plastflasker.
 • 2023-2024: Vores vandspejlsbassin på terrassen er blevet nedlagt i forbindelse med renovering af terrassen. Nedlæggelsen af dette bassin vil danne grundlag for en stor besparelse af vand i forhold til rengøring og vedligeholdelse af dette. Området er erstattet med fliser.
DSC05855bæredygtig

Rengøring og vask

En miljøbevidst og bæredygtig rengøring er vigtig for MBK, og vi arbejder målrettet på at skabe en miljøvenlig rengøring, for at skåne miljøet. Herunder et udvalg af vores primære tiltag:

 • Vi benytter dispensere (der kan genopfyldes) med håndsæbe på alle toiletter og i alle køkkener.
 • Vi benytter ikke engangspakninger for håndsæbe.
 • Vi undgår duftspray og parfume i plejeprodukter – vi benytter kun miljømærket håndsæbe der er parfumefri.
 • Toiletpapir og papirhåndklæder er miljømærkede.
 • 100% af vores rengøringsmidler er miljømærket (Svanemærket, EU-miljøblomsten eller lignende).
 • Vi arbejder løbende på at regulere alle rengøringsmidler således, at alle rengøringsmidler er ”Svanemærkede”. Vi ønsker at benytte Svanemærket mest muligt.
 • Vi sørger for en ordentlig og korrekt dosering og anvendelse af rengørings- og vaskemidler. De medarbejdere, som står for rengøring og vask, er informeret om korrekt brug og dosering af produkterne.
 • Der forefindes Dyson-håndtørrer på alle toiletter, da vi rigtig gerne vil undgå gæsteforbrug af papirservietter. Under Covid-19 havde vi midlertidigt indført papirservietter (miljømærkede) grundet efterspørgsel fra de fleste gæster. Papirservietterne er fjernet fra alle toiletter igen, og genindføres ikke medmindre der opstår et kundeønske i forbindelse med f.eks. pandemi.
 • I den daglige rengøring af vores kursuscenter, er det kun de lokaler, der skal i brug dagen efter, der bliver rengjort. Ved at foretage en målrettet rengøring, fremfor at rengøre alle lokaler hver eneste dag, har vi opnået en stor besparelse på brugen af rengøringsprodukter.
 • Der anvendes mikrofiberklude til rengøringen.
 • Vask gennemføres på miljømærket vaskeri og eller med miljømærkede produkter.
DSC05980bæredygtig

Energi

Det kræver el og varme at drive et moderne kursuscenter som MBK A/S.
Vi arbejder intensivt på at reducere vores el- og fjernvarmeforbrug mest muligt. Herunder et udvalg af vores fokuspunkter:

Varme

 • Opvarmningen hos MBK består af den miljøvenlige fjernvarme.
 • Varmestyringen af vores radiatorer foregår elektronisk således, at vi sikrer den mest miljøeffektive opvarmning. De automatiske, elektroniske termostater er af fabrikatet: Danfoss Eco Elektronisk Radiatortermostater. Termostaterne er indstillet til at regulere varmen i lokalet således, at der ikke opvarmes i ydretimer og kun opvarmes, når der er gæster tilstede i lokalet. I ferieperioder, weekender uden arrangementer mv. lukkes der naturligvis helt for varmen. Vores servicepersonale holder dagligt øje med korrekt varmeforbrug i lokalerne.
 • Varmtvandsrør er isolerede.
 • Der opvarmes ikke med direkte virkende elvarme, såsom el-paneler eller el-radiatorer. Grundet varmeudfordringer i vores Reception (da hoveddøren går op og i mange gange i løbet af en dag), er der dog installeret enkelte el-paneler i Receptionen. Disse tændes kun på rigtig kolde dage, hvor ekstra varmekilde til Receptionisten er nødvendig. Der forefindes fjernvarme radiator i Receptionen – der anvendes på alm. dage.
 • Vi benytter ikke fossile brændstoffer til opvarmning/køling af virksomheden.
 • Alle vinduerne er energivinduer med 2-lags glas for bedre isolering.
 • Ejendommen hvor MBK A/S’s hovedafdeling er beliggende, er energiklasse C.

Hvert 5 år iværksætter vi et energisyn i form af en energigennemgang, energirapport eller energimærkning.

Vi har løbende dialog med vores udlejere omkring energiforbedringer og forslag.

El

 • Alle vores loftslamper i vores kontorer, undervisningslokaler, mødelokaler og konferencelokaler er lavenergibelysning med LED-lys.
 • Vi køber klimavenlig vindmøllestrøm fra vores el-leverandør Ørsted.
 • Behovsstyret belysning forefindes pt. på alle toiletter, opgang og receptionsområde. På nuværende tidspunkt tændes der kun lys i mødelokalerne, når der er gæster tilstede.
 • Kaffe- og vandautomater slukkes, når de ikke er brug.
 • Ventilationen er kun tændt, når der er aktivitet i lokalet.
 • Elektronisk udstyr har standbyfunktion.
 • Al nyindkøbt elektronik vælges baseret på et miljørigtigt valg, og som minimum A-mærket.
 • Hos MBK A/S har vi primært mindre underbordsopvaskemaskiner fra firmaet Winterhalter. De har et lavere vand- og energiforbrug pr. opvaskecyklus end andre industriopvaskemaskiner.
 • Vi gennemgår løbende vores køleskabe og sikrer, at disse har intakte tætningslister og ikke er sat koldere end nødvendigt.
 • Vi gennemgår løbende vores ovne og sikrer, at disse er forsynet med intakte tætningslister.
 • Vi benytter elspareskinner i forbindelse med vores computere, pc, printere, kopimaskiner mv. og slukker disse i perioder, hvor de ikke bliver brugt.
 • Der anvendes genopladelige batterier, hvor det er muligt.

Ventilationsanlæg

 • Ventilationsanlæg rengøres jævnligt og efterses mindst én gang om året.
 • Ventilationen er kun tændt, når der er aktivitet i mødelokalet
 • Ventilationen styres således, at det nedreguleres i fællesområder/køkken, når disse områder ikke benyttes.
DSC05935bæredygtig

Affald

Hos MBK har vi sat et ambitiøst mål om at minimere vores affald og samtidig gøre affaldssortering nem for både gæster og personale hos MBK. Herunder et udsnit af vores fokuspunkter:

Affaldssortering/skraldeinddeling

Hos MBK forsøger vi sortere vores affald mest muligt. Vi sorterer pt. følgende affaldstyper:

 • Organisk/bio
 • Plast
 • Mad- og drikkekartoner (sorteres som plast i henhold til KKs affaldsforordning)
 • Papir
 • Restaffald
 • Pap
 • Glas
 • Pantemballage
 • Nespresso-kapsler
 • Miljøfarligt affald
 • Batterier
 • Metal
 • Porcelæn
 • Elektronik
 • Tekstiler
 • Papir til makulering – særligt GPDR-affald
 • Inventar

I alle mødelokaler, fællesområder samt back-office kontorer forefindes skraldespande med affaldssortering til organisk, plast, papir og restaffald med letforståelige symboler og opfordring til både gæster og ansatte, om at sortere deres affald.

I fællesområder og i køkkener forefindes affaldssortering til organisk, plast (mad og drikkekartoner) og restaffald.

De mange opstillede skraldespande gør det nemt og enkelt for gæster og ansatte at foretage en korrekt sortering.

Tømning af skraldespande i huset sker dagligt af vores uddannede personale, som sørger for, at retningslinjer for affaldssorteringen overholdes.

Al skrald bliver efterfølgende fordelt i de opstillede affaldscontainere i parkeringskælder og kælderrum, der bliver tømt af et eksternt renovationsfirma.

For at mindske antallet af affaldsafhentninger, er vi i løbende og tæt dialog med vores eksterne renovationsfirma om justering af frekvensen af denne. For de typer af affald det er muligt vælges der ”efter behov” således, at afhentningen ikke sker på faste ugedage, men løbende når behovet opstår.

Miljøfarligt affald samles og opbevares forsvarligt i separate beholdere her hos MBK i særskilt sektion i vores aflåste kælderområde.

Udtjent inventar, der ikke længere anvendes, doneres til velgørenhedsorganisationer, primært Røde Kors. Hvis dette inventar er ødelagt og ikke længere brugbart, afleveres det ifølge reglerne til genbrugsstationer. 

Måler mængden af affald
Hos MBK A/S vil vi rigtig gerne holde nøje øje med vores samlede affaldsforbrug.

Derfor foretager vi en løbende registrering af mængden af de affaldstyper, der afhentes, naturligvis fordelt på de forskellige fraktioner. Vi sammenholder vores affaldsmængde med antallet af gæster og forsøger løbende at nedbringe affaldsmængden pr. gæst.

Der måles pt. på følgende typer af affald:

 • Bioaffald
 • Plast
 • Mad- og drikkekartoner (opgøres sammen med Plast jævnfør KKs affaldsforordning)
 • Papir
 • Pap
 • Glas
 • Restaffald
 • Papir til makulering – særligt GPDR-affald
 • Nespresso-kapsler

Øvrige affaldstyper afhentes ikke regelmæssigt fra MBK A/S og afleveres direkte på genbrugsstationer og montageanlæg.

Sluktørsten
Vi har et samarbejde med Sluktørsten omkring afhentning af returemballage til pant (sodavand, øl mv.).

Afhentning af returpant sker samtidig med levering af drikkevarer fra Sluktørsten således, at vi har så få leverancer som muligt til/fra MBK.

Engangsservice                
Hos MBK har vi truffet et valg om at minimere brugen af engangsservice i vores daglige drift.
MBK anvender, som udgangspunkt, ikke engangsservice medmindre der er tale om take-away til vores mødegæster. Vi forsøger altid at benytte bionedbrydeligt materiale, hvor det er muligt.

Emballageindpakning v. produkter
Hos MBK A/S har vi stor fokus på emballageindpakningen ved hyppigt anvendte produkter således, at vi vælger produkter i store pakker, for at minimere emballageaffaldet mest muligt.

Returemballage
Ved levering af produkter til MBK har vi faste aftaler med vores udvalgte leverandører, om at varer skal leveres i returemballage samt godkendte paller (der kan genanvendes).

Vi modtager f.eks. varer i returemballage til følgende varer:

 • Nespresso-kapsler
 • Frugt (Frugtkurve)
 • Drikkevarer (Flasker m. pant)
 • Kulsyreflasker (Vand med brus)
 • Frokost (Fade mv.)
 • Toner til printere
DSC05972bæredygtig

CO2-beregning

Som en del af vores løbende bæredygtighedsarbejde har der længe været et ønske om, at kortlægge og beregne dele af vores CO2-forbrug. Ved at få et større overblik over vores klimabelastning, gennem udvalgte kilder og målinger, er det vores ambition, at implementere initiativer og reduktionsmetoder, der minimerer CO2-udledningen, og som vil føre til en besparelse af blandt andet energiomkostninger, madspild og indkøb.

Her hos MBK A/S er arbejdet med bæredygtighed og de miljømæssige hensyn en stor og vigtig del af hverdagen.

Vi arbejder altid målrettet og aktivt for at træffe gode, bæredygtige beslutninger i forhold til vores drifts- og udviklingsmæssige arbejde af virksomheden.

Som en del af vores løbende bæredygtighedsarbejde har der længe været et ønske om, at kortlægge og beregne dele af vores CO2-forbrug. Ved at få et større overblik over vores klimabelastning, gennem udvalgte kilder og målinger, er det vores ambition, at implementere initiativer og reduktionsmetoder, der minimerer CO2-udledningen, og som vil føre til en besparelse af blandt andet energiomkostninger, madspild og indkøb.

Vi vil gerne sende et klart signal til vores gæster og samarbejdspartnere, at vi ønsker at nedbringe vores CO2-forbrug og være et førende eksempel på, at det kan lade sig gøre at drive et CO2-neutralt, og på sigt CO2-positivt møde- og konferencecenter.

Beregningen af vores CO2-aftryk
Efter anbefalinger fra Green Key, har vi valgt at benytte Klimakompasset som måleværktøj for udregningen af dele af vores CO2-aftryk. Klimakompasset er et godkendt og anerkendt værktøj, der udbydes gennem Erhvervsstyrelsen, og som kan benyttes til at kortlægge dele af CO2-aftrykket af en virksomhed. Klimakompasset bygger på den internationalt anerkendte Greenhouse Gas-protokol og bliver brugt af små og mellemstore virksomheder i hele Danmark.

MBK A/S er en servicevirksomhed uden egenproduktion, og derfor vælger vi at fokusere på mindre udledning af drivhusgasser i form af el, varme, madspild, affald, samt med stor fokus på at vores leverandører fremadrettet lever op til tilsvarende.

Klimakompasset giver os en basal opgørelse over vores klimaaftryk fra nedenstående kilder, målinger på nedennævnte områder er fordelt i perioder:

 Måleperioden for vores CO2-beregning:

 1. april 2021 – 31. marts 2022

 Kilder i CO2-beregningen

 • Elforbrug
 • Varmeforbrug
 • Affaldshåndtering
 • Medarbejdertransport
 • Leverandørtransport

Resultat af CO2-beregningen
På de efterfølgende sider, i dette dokument, findes en kopi af den samlede CO2-beregning fra Klimakompasset.

De konkrete resultater fra CO2-beregningen er angivet herunder. Resultaterne er fordelt i henholdsvis Scope 1, 2 og 3 – samt en samlet.

SCOPE           1                   2                   3                    SAMLET                             

Resultat        0                   1,25T            2,33m2         5.938,45

Det skal bemærkes, at vi her hos MBK A/S ikke har ressource-/CO2-forbrug i Scope 1, da alt indenfor Scope 1 rammen ikke berører MBK A/S som virksomhed.

Mål for reduktion af vores CO2-aftryk
Her hos MBK A/S har vi et ønske om at nedbringe vores CO-aftryk – og med tiden blive CO2-neutrale (og CO2-positive 😊).

Som led i dette arbejde, har vi opstillet et mål for at nedbringe vores CO2-aftryk baseret på CO2-beregningen fra Klimakompasset. Herunder findes vores målsætning for nedbringelse af CO2-aftrykket for måleperioden 1. april 2022 – 31. marts 2023

                      1                   2                   3                    SAMLET
Mål                0                   1,20T            2,10m2         5.500,00

For at opnå reduktionen i vores CO2-aftryk vil vi f.eks. arbejde videre med følgende punkter:

 • Installation af belysning der styres efter Lux-modeller.
 • Installation af mere behovsstyret belysning.
 • Udskiftning af enkelte hårde hvidevarer, så strømforbruget mindskes.
 • Gennemgang af vinduer og dialog med udlejer om evt. udskiftning af visse vinduer.
 • Få 100% af MBKs belysning dækket med energibesparende belysning – vi mangler pt. udskiftning af en begrænset række lamper for at opnå 100% selvom vi næsten er i mål.

Måleperioden for vores CO2-beregning:

 1. april 2022 – 31. marts 2023

 Kilder i CO2-beregningen

 • Elforbrug
 • Varmeforbrug
 • Affaldshåndtering
 • Medarbejdertransport
 • Leverandørtransport

Resultat af CO2-beregningen
På de efterfølgende sider, i dette dokument, findes en kopi af den samlede CO2-beregning fra Klimakompasset.

De konkrete resultater fra CO2-beregningen er angivet herunder.

SCOPE           1                   2                   3                    SAMLET                             
Resultat        0                   1,35T            2,68m2         6.766,70

Mål for reduktion af vores CO2-aftryk
Vi har opstillet et mål for at nedbringe vores CO2-aftryk baseret på CO2-beregningen fra Klimakompasset. Herunder findes vores målsætning for nedbringelse af CO2-aftrykket for måleperioden 1. april 2023 – 31. marts 2024

                      1                   2                   3                    SAMLET
Mål                0                   1,30T            2,50m2         6.500,00

For at opnå reduktionen i vores CO2-aftryk vil vi f.eks. arbejde videre med følgende punkter:

 • Spare på belysningen v. revurdering af vores procedure for håndtering af belysning.
 • Finjustering af vores automatiske varmeregulering så vi nedbringer vores samlede varmeforbrug – endnu mere.
 • Gennemgang af vinduer og dialog med udlejer om evt. udskiftning af visse vinduer.
 • Minimering af affaldsmængde v. minimering af emballage fra leverandørindkøb.
 • Nudge gæster til at efterlade mindre affald fra arrangementer i mødelokalet.
 • Indkøb af Energimærkede hårde-hvidevarer når der er tid til udskiftning af disse.

Konklusion af beregningerne de seneste 2 år:
Vores energiforbrug har oplevet en markant stigning som følge af en betydelig vækst i antallet af gæster i huset i sammenligning med det foregående år. Dette kan relateres til de relativt beskedne strøm- og elmålinger fra den tidligere beregning, der i høj grad blev påvirket af Corona-pandemien. I løbet af vores første beregningsperiode var MBK i perioder – både helt og delvist lukket – som følge af pandemien, hvilket afspejles i de lavere forbrugstal i denne periode.

Derudover er MBK rent fysisk udvidet med ca. 291 kvadratmeter fra målingerne i første og anden beregningsperiode. Denne udvidelse påvirker naturligvis vores samlede forbrug for både el og varme således, at vores CO2-aftryk er steget.

Med en stigning i gæsteantal, en genåbning af mødefaciliteter samt en udvidelse af MBK har vi nu observeret en mærkbar stigning i vores samlede energiforbrug.

Vi har oplevet betydelige forbedringer inden for affaldshåndteringen sammenlignet med sidste års beregninger. Dette skyldes, at alt det affald, vi sender til renovationsfirmaet, nu bliver solgt til videre forarbejdning, såsom bioaffald til biogas og plast til genbrug mm.
Vores tal er faldet markant fra 1,29 ton til -3,43 ton. Vi har derfor nu opnået en CO2-positivitet inden for affaldshåndteringen.

Fremtidige beregninger af CO2-aftryk for MBK A/S
I fremtiden vil vi fortsat benytte Klimakompasset til at udregne dele af vores CO2-aftryk, men det er tydeligt for os, at området er komplekst og kompliceret. Derfor er der et stort ønske om at få et professionelt konsulentfirma til at kortlægge vores præcise CO2-forbrug, så vi kan benytte beregninger med mere sikkerhed og danne grundlag for vores videre arbejde mod at blive et ”CO2-neutralt” og ”CO2-positivt” konferencecenter.

Vi har gennem året haft kontakt med blandt andet virksomheden Better Green, om at foretage de præcise CO2-udregninger. Vi mangler dog en økonomisk ramme for det videre arbejde med CO2-beregningerne og håber på direktionens godkendelse og/eller økonomisk støtte fra forskellige omstillingspuljer. Denne del af arbejdet med CO2-beregningerne fremgår af vores Handlingsplan 2023, der ligeledes er blevet overført til Handlingsplanen for 2024.

Spørgsmål?
Skulle der være spørgsmål til CO2-beregningerne hos MBK A/S bedes kontakten ske til vores CO2-ansvarlige, Drifts- og Servicechef, Morten Kryger, på morten@MBK.dk eller 3543 4473.

DSC05949bæredygtig

Kodeks for brugen af engangsprodukter

Hos MBK A/S har vi udarbejdet dette kodeks for brugen af engangsprodukter i forbindelse med driften af vores kursuscenter. Dette kodeks skal sikre, at både interne og eksterne aktører er opmærksomme på retningslinjerne for dette område.

Hos MBK A/S har vi udarbejdet dette kodeks for brugen af engangsprodukter i forbindelse med driften af vores kursuscenter. Dette kodeks skal sikre, at både interne og eksterne aktører er opmærksomme på retningslinjerne for dette område.

Vores overordnede strategi på dette område er at minimere brugen af engangsprodukter mest muligt. Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle eksisterende løsninger og arbejdsgange for at udfase brugen af engangsprodukter i vores drift. Ved nye investeringer og ændringer lægger vi vægt på at vælge løsninger, der minimerer brugen af engangsprodukter, når det er muligt.

Vi stræber efter en daglig drift, hvor anvendelsen af engangsprodukter begrænses til specifikke situationer, såsom take-away frokost til vores mødegæster. Dette valg er en del af vores overordnede mål om at minimere vores miljømæssige fodaftryk ved konsekvent at integrere bæredygtige løsninger.

Vi har allerede implementeret flere konkrete tiltag, som har resulteret i en reduktion af brugen af engangsprodukter. Nedenfor nævnes en række eksempler:

Ingen to-go-kopper:
Vi har afskaffet brugen af to-go-kaffekopper og tilbyder ikke længere denne løsning til vores gæster. I stedet har vi et stort og varieret udvalg af flotte souvenirkrus.

Sukker i dispensere:
Vi har erstattet de engangsrør, der tidligere blev brugt til sukker, med genopfyldelige sukkerdispensere.

Portionsanrettet eftermiddagschokolade:
Brugen af engangsbambusbåde til vores eftermiddagschokolade er blevet helt udfaset. Vi anvender nu genanvendelige små både fremstillet i melamin.

Salt og peber:
Portionspakket salt og peber er blevet udfaset og erstattet af salt- og peberbøsser.

Kildevand på flaske:
Vi tilbyder ikke længere kildevand på flaske. Plastflaskerne er blevet erstattet med genanvendelige glaskarafler, som er en langt mere miljøvenlig løsning. Kildevand på flasker tilbydes kun, hvis en kunde specifikt ønsker denne løsning til en to-go frokost.

Ingen papirhåndklæder på toiletterne:
Engangshåndservietter på gæstetoiletterne er blevet udfaset og erstattet med Dyson-håndtørrere.

Genanvendelige indkøbsposer:
Vi fremmer en bæredygtig indkøbspraksis ved at anvende genanvendelige muleposer til personalekøb og andre formål, hvilket bidrager til vores mål om at reducere affaldsaftrykket. Derudover tilbyder vi også vores gæster genanvendelige poser, så de kan vælge en miljøvenlig løsning, hvis behovet opstår.

De ovenstående tiltag udgør blot en del af vores engagerede bestræbelser på at skabe en mere bæredygtig forretningspraksis og reducere brugen af engangsprodukter. Hos MBK A/S fortsætter vi med at udforske og implementere nye metoder, der vil mindske vores miljømæssige påvirkning og gøre en positiv forskel i vores samfund.

Vi er fast overbeviste om, at selv små ændringer kan have en betydelig indvirkning, og vi forpligter os til at være en drivkraft for en mere bæredygtig fremtid.

Ved at indtage denne proaktive rolle ønsker vi at inspirere andre til lignende initiativer og skabe en bølge af positive forandringer, der strækker sig ud over vores egne rammer.

Bæredygtighed hos MBK Kursuscenter i København

FNs verdensmål og MBK A/S

Her hos MBK A/S har vi har vi aktivt taget stilling til, hvordan vi kan bidrage til FNs Verdensmål.

Her hos MBK A/S har vi aktivt taget stilling til, hvordan vi kan bidrage til FN's Verdensmål.

MBK A/S kan, som konferencecenter, bedst bidrage til FN's Verdensmål nr. 4, 6, 7, 8, 10 og 12. Vi er især stolte af vores bidrag til arbejdet med Verdensmål nr. 6, 7 og 12 som alle vedrører ”miljøet” – det er her vi allerede gør en stor forskel og løbende har vores fokus. Vi arbejder derudover ligeledes målrettet med de ”bløde værdier” med Verdensmål 4, 8 og 10.

Herunder findes en konkret gennemgang af vores udvalgte arbejde med FN's Verdensmål:

Vi vil skabe unikke rammer for læring og udvikling

Måling af hvor mange deltagere fra organisationer, som deltager på vores kurser. Vi har gennem en lang årrække støttet velgørende- og humanitære organisationer, ved at tilbyde medarbejdere gratis pladser på vores kompetencegivende kurser indenfor erhvervsrettet kommunikation.

Pt. har vi et samarbejde med følgende velgørende- og humanitære organisationer:                          

 • Danske Hospitalsklovne
 • Læger uden Grænser
 • Røde Kors
 • Ungdommens Røde Kors

Folkekirkens Nødhjælp

Selektiv rengøring I den daglige rengøring af vores kursuscenter, er det kun de lokaler, der skal i brug dagen efter, der bliver rengjort. Ved at foretage en målrettet rengøring, fremfor at rengøre alle lokaler hver eneste dag, har vi opnået en stor besparelse på vandforbruget til rengøringen.
Kildevand i plastikflasker er forbudt hos MBK A/S Alle vores mødegæster får serveret postevand fra vandautomater. Det er ikke længere muligt at få serveret kildevand i plastflasker af miljømæssige hensyn. Det har givet en besparelse på ca. 50.000 ½-liters kildevand i plasticflasker og ca. 40 færre leverancer med varevogne/lastbiler.
Vi tilbyder Grøn Transport til vores gæster Vi har netop indgået et samarbejde med Taxaselskabet DRIVR, der udelukkende tilbyder elbiler. Det betyder, at alle gæster, som bestiller en taxa i Receptionen vil blive transporteret videre fra MBK A/S i en den miljørigtig el-bil.
Nedbringelse af elforbrug Vi venter f.eks. med at tænde lys og pc i lokalerne indtil gæsten ankommer. Vi slukker lyset i frokostpausen og igen så snart gæsterne er gået.
Vi vil være et CO2-positivt konferencecenter Vi vil gøre os umage for at give mere tilbage til naturen end det vi tager og samtidig sende et klart signal til vores kunder, samarbejdspartnere og konkurrenter om, at det er muligt at drive et konferencecenter CO2-postivt. CO2-forbrug kortlægges, minimeres så meget som muligt og der kompenseres med f.eks. træer/skovområder f.eks. via Klimaskovfonden eller lignende.

Vi opfordrer vores gæster til at benytte offentlig transport

Vi gør meget ud af at fortælle gæsterne, hvor nemt det er at komme til MBK med bus, S-tog, regional tog eller metro. Ligeledes hvor der er gratis parkering på stationer i omegnen, så de undgår at køre bil i byen.

Vi opfordrer ligeledes vores medarbejdere til at benytte offentlig transport

Vi har valgt ikke at have en forurenende firmabil – vi bruger vores MBK-cykel, når vi skal rundt i byen til møder og ærinder. Skal vi længere væk, bruger vi offentlig transport så meget som muligt, ellers lejer vi en el-bil.
Vi vil få gennemgået bygningen og iværksat energiforbedrende tiltag for minimering af vores forbrug af el, vand og varme Vi vil samarbejde med en energikonsulent på denne opgave og lytte til de gode råd, inden vi beslutter yderligere tiltag. Vi har allerede gjort meget, men der vil helt sikkert kunne gøres mere.

Vi vil minimere antallet af leverancer

Vi skal have foretaget en minimering af vores vareleverancer så meget som muligt. Færre vareleverancer betyder mindre miljøbelastning. Antal leverancer måles.

Vi har installeret elektroniske radiatortermostater

Vi har installeret elektroniske radiatortermostater, der gør, at der ikke opvarmes i lokalerne om aftenen og om natten. Varmen tænder først inden gæsterne kommer.
Vi tolererer ikke tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde Vi tolererer ikke tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde hos vores leverandører. Dette omfatter tvangsmæssigt fængselsarbejde, arbejde på tvungen kontrakt, slaveri og andre former for arbejde, der udføres mod en persons vilje eller ønske.
Børn & Unge Vi respekterer børns ret til udvikling og uddannelse. Derfor accepterer MBK A/S ikke børnearbejde. Det betyder, at MBK A/S ikke accepterer, at børn under 15 år, børn under den lovlige minimumsalder eller børn under den lokale skolepligtige alder udgør en del af fuldtidsarbejdsstyrken hos Leverandøren. Unge (børn mellem 15 og 18 år) må kun være ansat hos Leverandøren, hvis arbejdet overholder lokale love og ILO-konventionerne.
Vi respekterer forskellige kulturer Hos MBK A/S respekterer vi kulturelle forskelle og vi ønsker f.eks. ikke at handle med en Leverandør, såfremt Leverandøren praktiserer diskrimination på arbejdspladsen på grund af køn, race, hudfarve, religion, tro, politisk holdning, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Vi vil højne andelen af produkter mærket med Svanemærket

Indkøb af Svanemærkede rengøringsmidler, papirvarer (så som kopipapir, toiletpapir, aftørringspapir mm.), kuglepenne og meget andet.

Vi vil sikre, at vores leverandører også er bæredygtige

Vi arbejder for, at mindst 75% af de anvendte leverandører er miljøcertificerede, har en skriftlig miljøpolitik og/eller på anden måde er forpligtet til det bæredygtige arbejde.
Stop madspild

Vi har en klar procedure for at måle og løbende nedbringe madspild. Alle mængder af ”overskudsmad” bliver hver dag noteret, evalueret og tilrettet. Den løbende og hurtige tilretning af mængderne betyder, at vi generelt har et ekstremt lavt niveau af madspild.

BEMÆRKNING FRA VORES CATERING LEVERANDØR:

Hos Nordic Catering tager vi hensyn til madspild. Det er naturligvis af højeste prioritet, at vores frokostspisende er mætte og glade, men det ligger os også nært at bidrage til, at mindske den samfundsmæssige problematik omkring madspild. Madspild er derfor et område vi forsat vil have i fokus.

Affaldssortering I alle mødelokaler, receptionsområdet samt back-office kontorer forefindes skraldespande med affaldssortering til organisk, plast, papir og restaffald med letforståelige symboler og opfordring til gæsterne og ansatte om at sortere deres affald. Vi sorterer i 18 forskellige fraktioner.

Papirblokke til kursisterne

Gæsterne tilbydes en Svanemærket A5-papirblok med kun 8 sider og en tynd papbagside. Ved at justere antallet af A5-ark fra 10 til 8 sider pr. blok, er der tale om en årlig reduktion på minimum 40.000 A5-ark.
DSC05980bæredygtig

Papirnedbringelse

Hos MBK A/S sætter vi en stor ære i, at nedbringe vores papirforbrug mest muligt. Vi laver løbende en gennemgang af vores papirforbrug og sørger for, at vi bruger mindst muligt papir. Herunder et udvalg af vores fokuspunkter:

Konferenceblokke til gæster
Stort set alle vores gæster har behov for at få en konferenceblok til at skrive noter på under opholdet her hos MBK A/S. Vi arbejder løbende på en minimering af papirforbruget pr. gæst.

Gæsterne tilbydes en svanemærket A5-papirblok med kun 8 sider og en tynd papbagside.

Da vi åbnede MBK A/S benyttede vi en A4-papirblok med 20 sider, men valgte efter en årrække at gå ned til en størrelse på A5 bestående af 10 ark.

Men vores interne undersøgelse har indtil videre vist, at den gennemsnitlige MBK-gæst benytter 8 ark.

Ved at justere antallet af A5-ark fra 10 til 8 sider pr. blok er der tale om en årlig reduktion på minimum 40.000 A5-ark.

Undervisningsmaterialer til egne kurser
Tidligere udleverede vi undervisningsmaterialer til vores egne kurser i papirform sammen med en undervisningsmappe. Det medførte et stort spild af papir og forbrug af toner.

Vores kursusmateriale, på vores egne kurser, bliver nu tilsendt elektronisk, og kun meget få materialer uddeles i papirform (f.eks. øvelser eller vigtige modeller).

Dette har reduceret vores forbrug af papir, toner og mapper betydeligt.

Papirforbrug i administrationen hos MBK
I Administrationen hos MBK A/S er der fuld fokus på at skabe et papirløst miljø, så vi ikke foretager en miljøbelastning i den daglige drift. Langt størstedelen af alle arbejdsgange er blevet ændret således, at der ikke optræder fysiske papirer, dog benyttes der fortsat et minimum af papir i forhold til frokostsedler til gæster, dagsoversigter til vores ansatte samt bogføringsbilag.

Brug af kopipapir
Vi køber altid miljømærket kopipapir. Der foretrækkes Svanemærket kopipapir, hvis det er muligt i forhold til levering og pris.

Interne retningslinjer for valg af papir og tryksager:

 • Vores overordnede bæredygtighedsstrategi er at minimere tryksager og brug af papir mest muligt.
 • Kopipapir: Vi køber altid miljømærket kopipapir. Der foretrækkes Svanemærket kopipapir, hvis det er muligt i forhold til levering og pris.
 • Tryksager skal være miljømærkede og fremstillet på et miljøcertificeret/miljømærket trykkeri. Vi foretrækker Svanemærket, hvor det er muligt.
 • Tryksager printes på trykkeri med en seriøs og ansvarlig miljøpolitik.
DSC05855bæredygtig

Fødevarer

Det er afgørende for os, at drive et moderne konferencecenter uden at drive rovdrift på naturen - også i forhold til fødevarer.

Det er afgørende for os, at drive et moderne konferencecenter uden at drive rovdrift på naturen – også i forhold til fødevarer.

Servering af vand
Hos MBK A/S serverer vi postevand til vores mange mødegæster.
Vi har et tæt samarbejde med anerkendte WaterCompany, der står bag vores flotte og bæredygtige vandautomater. Vandautomaterne er strategisk placeret i alle fællesområder i huset, så gæsterne har nem adgang til koldt vand i løbet af dagen. Automaterne er tilsluttet vores almindelige vandforsyning i huset.
Postevandet serveres i glaskarafler, og der benyttes naturligvis vandglas (af glas), der kan genbruges dag efter dag. Derudover genanvendes kulsyreflaskerne fra maskinerne.

Madspild
Hos MBK A/S arbejder vi intensivt på at mindske vores madspild således, at vi er med til at minimere den samlede miljøbelastning.

Herunder et udvalg af vores fokuspunkter i kampen mod madspild:

 • MBK A/S har en klar procedure for at måle og løbende nedbringe madspild. Alle mængder af ”overskudsmad” bliver hver dag noteret, evalueret og tilrettet. Den løbende og hurtige tilretning af mængderne betyder, at vi generelt har et ekstremt lavt niveau af madspild.
 • Alle typer af forplejning (morgenmad, frokost, eftermiddagschokolade mv.) er nøje afstemt i forhold til det præcise antal af gæster. Vi evaluerer løbende med den forventede mængde af mad pr. gæst og tilretter vores fordelingsnøgle.
 • Vores ”overskudsmad” bliver ikke smidt ud, men derimod benyttet til personalemad.

Ved hjælp af ovenstående initiativer bliver vores ”overskudsmad” anvendt, og går ikke til spilde.

Vegetarisk og vegansk alternativ
Hos MBK A/S tilbyder vi vegetariske og veganske alternativer til vores forplejning. Vi forsøger, helt grundlæggende, at indarbejde flere og flere veganske alternativer i vores faste sortiment af forplejning.

Reducere kødforbrug
Vi forsøger at minimere vores gæsters kødforbrug, da vores frokostbuffet er sammensat med stor fokus på vegetariske retter og salater. Buffeten lægger hovedvægt på salater samt en lun vegetarisk frokostret.

Årstidens lokale råvarer
Vores leverandør af frokostbuffeten forsøger at benytte årstidens og lokale råvarer, for at mindske miljøbelastningen. Der arbejdes fortsat på en større andel af årstidens lokale råvarer.

Økologi
Her hos MBK A/S arbejder vi aktivt og målrettet med anvendelsen af økologiske varer.
Vi ønsker at holde vores økologiprocent på minimum 30% - men foretager meget gerne justeringer af vores indkøb for at forbedre andelen af økologi.

Vi holder skarpt øje med vores økologi og udregner løbende vores økologiprocent (målt i DKK). Vores seneste økologiprocent er som følger:

 1. kvartal 2022: 42,07%
 2. kvartal 2022: 45,22%
 3. kvartal 2022: 44,99%
 4. kvartal 2022: 47,01%

Total for 2022: 45,29%

 1. kvartal 2023: 44,38%
 2. kvartal 2023: 39,55%
 3. kvartal 2023: 47,02%
 4. kvartal 2023: Økologi-procent endnu ikke offentliggjort for 4. kvartal 2023.

Total for 2023:  Økologi-procent endnu ikke offentliggjort samlet for 2023

Herunder findes en oversigt over de typer af økologiske produkter, der tilbydes hos MBK A/S:

 • Kaffe (Nespresso-kaffe og kaffebønner til filterkaffe)
 • Urtete (Udvalgte te-varianter fra Perchs)
 • Mælk
 • Sukker og honning
 • Frugt
 • Morgenmad
 • Eftermiddagschokolade
 • Småkager
 • Frokost: Vores frokostbuffet indeholder minimum 30% økologi
 • Most (sodavand) fra Antons Saft (serveres fremfor almindelig sodavand)
 • Øl
 • Udvalgte vine

Vi arbejder løbende på at implementere flere økologiske produkter i forplejningen, hvor det er muligt.

Beskyttede arter
Hos MBK A/S serverer vi naturligvis ikke produkter, der stammer fra truede og/eller beskyttede arter.

DSC05938bæredygtig

MBK-cykel - ingen firmabil

Hos MBK har vi valgt ikke at have en forurenende firmabil - vi bruger vores MBK-cykel når vi skal rundt i byen til møder og ærinder. Skal vi længere væk bruger vi offentlig transport, så meget som muligt, ellers lejer vi en el-bil.

DSC05921bæredygtig

Rygning - nej tak

Hos MBK følger vi naturligvis dansk rygelovgivning - og siger pænt nej tak til indendørs rygning. Rygning er tilladt på vores terrasseområde.

DSC05980bæredygtig

Ladestander til el-biler

Her hos MBK A/S tilbyder vi naturligvis vores gæster en ladestander til opladning af el-bil. Ladestanderen er placeret i vores p-hus.

DSC05949bæredygtig

Gæstetilbagemeldinger

For MBK A/S er det meget vigtigt, at vores gæster har mulighed for at kommentere/evaluere vores arbejde med bæredygtighed. Vores spørgeskema, der udleveres til vores gæster, indeholde en angivelse af ønske om evaluering af "Bæredygtigheden".

Gæster opfordres derudover til at fremsende evalueringer og gode tips og tricks til os på mail@MBK.dk.

DSC05867bæredygtig

Bestilling af grøn transport til gæster

Her hos MBK A/S sætter vi en ære i at sende vores gæster videre ud i København på den mest bæredygtige måde. Det betyder, at vi gør alt for at formidle de mange muligheder for offentlig transport i nærheden af MBK A/S. Derudover anviser vi naturligvis vores gæster til nærmeste lokation for leje af bycykler (1 minuts gang fra MBKs hovedindgang).

En række af vores gæster ønsker naturligvis at forlade MBK i taxa, og også ved denne løsning gør vi alt for at påvirke vores gæster i den mest bæredygtig retning. Vi har derfor nu indgået i et samarbejde med taxaselskabet DRIVR. Vi har valgt at samarbejde DRIVR, da deres flåde af taxaer består af nul-emissionsbiler (el eller brint). Det betyder, helt lavpraktisk, at alle gæster, som bestiller en taxa i Receptionen vil blive transporteret videre fra MBK i en miljørigtige el-bil.

 

Såfremt vi i fremtiden modtager henvendelser for arrangering af bustransport til en gruppe af vores gæster, vil vi naturligvis ligeledes tilbyde en løsning i et el-køretøj.

DSC05980bæredygtig

Udearealer

Hos MBK A/S har vi begrænsede udearealer. Vores primære udeareal består af en flot terrasse beliggende på 1. sals niveau. Trods de begrænsede udearealer har vi naturligvis også på dette område truffet en lang række bæredygtige valg:

Vi anvender ikke bekæmpelsesmidler
Vi passer godt på vores udeareal og anvender aldrig kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler, men derimod en ukrudtsbrænder eller fjerner ukrudt med håndkraft.

Begrænsning af kunstvanding
Kunstvanding af potter og planter finder sted mellem kl. 18:00 og 7:00.

Invasive arter
Her hos MBK planter vi ikke og bekæmper invasive plantearter.

Glatførebekæmpelse uden klorid
Her hos MBK A/S benytter vi salt uden klorid eller grus til glatførebekæmpelse.
Vi arbejder løbende på at implementere flere økologiske produkter i forplejningen, hvor det er muligt.

Beskyttede arter
Hos MBK A/S serverer vi naturligvis ikke produkter, der stammer fra truede og/eller beskyttede arter.

DSC05938bæredygtig

Grønne aktiviteter

MBK A/S ligger i centrum af København, og den nemmeste mulighed for transport er på cykel/gåben eller med offentlig transport. Vi gør meget ud af at formidle, hvilke S-togsstationer, der har gratis p-pladser, så der i større omfang benyttes offentlig transport i stedet for bil.

Det grønne nærområde
MBK A/S informerer gæster om nærliggende naturområder. Informationen kan findes https://www.mbk.dk/wp-content/uploads/2024/01/groenne-aktivteter-i-naerheden-af-mbk-16.pdf.

Vi har blandt andet udarbejdet en række ”Walk and Talk-ruter” i de nærliggende grønne områder som f.eks. Kongens Have, Søerne og Botanisk Have.

Nærliggende miljømærkede virksomheder
Som en ekstra service til vores gæster har vi samlet information om nærliggende miljømærkede virksomheder. Informationen kan findes her: https://www.mbk.dk/wp-content/uploads/2024/01/groenne-aktivteter-i-naerheden-af-mbk-16.pdf.

Listen viser blandt andet en oversigt over miljømærkede, nærliggende spisesteder og attraktioner.

Naturaktiviteter
MBK A/S opsamler løbende informationer om naturaktiviteter i nærheden af MBK til glæde og inspiration for vores gæster. Informationen kan findes her: https://www.mbk.dk/wp-content/uploads/2024/01/groenne-aktivteter-i-naerheden-af-mbk-16.pdf.

Leje af cykler
Der er mulighed for at leje by-elcykler ved flere placeringer i nærheden MBK A/S – tætteste placering er 50 meter fra MBK A/S. I vores materiale til gæster oplyser vi ligeledes om muligheden for offentlig transport. Disse oplysninger fremgår ligeledes på MBKkursuslokaler.dk.

Mere info ses her: https://www.mbk.dk/wp-content/uploads/2024/01/groenne-aktivteter-i-naerheden-af-mbk-16.pdf.

DSC05949bæredygtig

Indkøbspolitik

Som en afgørende del af vores arbejde med bæredygtighed har vi her hos MBK A/S indført en ambitiøs og seriøs grøn Indkøbspolitik. Vores Indkøbspolitik består af en lang række obligatoriske krav og ønsker til vores faste leverandører. Indkøbspolitikken opdateres årligt og tilrettes naturligvis hele tiden med nye krav og ønsker.

Helt grundlæggende er MBK A/S positive overfor leverandører og samarbejdspartnere, som gør en aktiv indsats for miljøet og kontinuerligt søger at nedbringe miljøbelastningen i forbindelse med deres produkt og/eller tjenesteydelse. Eksempler på dette kan være alt fra minimering af vand, energi- og kemikalieforbrug til benyttelse af mindre og mere miljøvenlig emballage og indpakning, valg af transportform og meget mere.

I forbindelse med leverandøraftaler, for faste leverandører, sørger MBK A/S for at informere disse om vores bæredygtighedsforpligtelser og opfordrer alle leverandører til at følge samme forpligtelser.

MBK A/S har et ønske om at 90% af alle leverandører er miljøcertificerede, har en seriøs skriftlig miljøpolitik og/eller på leverandørmateriale og vi forbeholder os retten til at afvise materialet, såfremt kvaliteten ikke lever op til vores forventning.   anden vis er forpligtiget til det bæredygtige arbejde. MBK A/S forholder sig kritisk til det fremsendte

Kontakt os på mail@MBK.dk for at tilsendt vores Indkøbspolitik.

DSC05980bæredygtig

CSR

Social ansvarlighed
Hos MBK har vi foruden fokus på miljø- og bæredygtighed også fokus på at være en virksomhed, som udviser social ansvarlighed. Hos MBK kommer dette blandt andet til udtryk ved:

Hos MBK har vi foruden fokus på miljø- og bæredygtighed også fokus på at være en virksomhed, som udviser social ansvarlighed. Hos MBK kommer dette blandt andet til udtryk ved:

 • Vi tager ansvar for personer i personalegruppen med skånehensyn, samt har et samarbejde med jobcentre for at inddrage personer udenfor arbejdsmarkedet i midlertidige ansættelser (med mulighed for fastansættelse).
 • Vi har en arbejdsplads, hvor vi værdsætter et godt arbejdsmiljø - både det fysiske og psykiske, og der tages hånd om problemerne, hvis de opstår.
 • Vi arbejder naturligvis med ligestilling i forbindelse med ansættelser.
 • Vi har procedurer for at forebygge arbejdsulykker og nærved-ulykker
 • Alle medarbejdergrupper bliver oplært i at have fokus på miljø- og bæredygtigheden i virksomheden.
 • Vi foretager løbende en vurdering af, hvor vi kan sætte større fokus på et bæredygtigt arbejdsmiljø - og udvikler procedurer for at fremme dette.
 • Vi har en mangfoldig medarbejdergruppe - og opfordrer alle uanset alder, køn, religion, seksualitet eller etnisk tilhørsforhold til at søge.
 • Vi samarbejder med AP Pension om pensionsordninger til vores medarbejdere. Ved etablering af pensionsordninger til nyansatte medarbejder tilknyttes automatisk AP Pensions bæredygtige pensionsprodukt "AP Bæredygtig". Medarbejderen overtager naturligvis retten til at ændre denne produkttype efter oprettelsen.
 • Vi har gennem en lang årrække støttet velgørende- og humanitære organisationer ved at tilbyde medarbejdere gratis pladser på vores kompetencegivende kurser indenfor erhvervsrettet kommunikation.
 • Materiale, møbler og genstande, der ikke længere anvendes hos MBK, indsamles og doneres til velgørende organisationer

Pt. har vi et samarbejde med følgende velgørende- og humanitære organisationer:

 • Danske Hospitalsklovne
 • Læger uden grænser
 • Røde Kors
 • Ungdommens Røde Kors
 • Folkekirkens Nødhjælp
 •  
DSC05935bæredygtig
Thanks!

Har du brug for hjælp? Lad os ringe til dig.

"*" indikerer påkrævede felter

Datapolitik*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

Ønsker du nyheder om vores kreative lokaler og invitation til masser af gratis foredrag?