+45 3543 4474 mail@MBK.dk

Bæredygtighed hos MBK

Vi har store ambitioner om, at få skabt et bæredygtigt konferencecenter, hvor vi passer på jordens knappe ressourcer og gør os umage for at give mere tilbage til naturen, end vi tager.

Opdateret: 6. december 2021

MBK var fra starten et friskt og innovativt pust til den Københavnske mødebranche.

Jeg føler et stort ansvar for, at vi tilbyder et grønt og bæredygtigt konferencecenter, hvor vi passer godt på miljøet og hinanden.

Vi har store ambitioner om, at få skabt et bæredygtigt konferencecenter, hvor vi passer på jordens knappe ressourcer og gør os umage for at give mere tilbage til naturen, end vi tager.

Vores overordnede mål med MBKs bæredygtighedspolitik er:

 • Vi skal være et CO2-positivt konferencecenter.
 • Vi vil gøre os umage for give mere tilbage til naturen, end vi tager.

Vejen til vores ambitiøse mål er en spændende og udfordrende rejse. Vi har været i gang længe, og arbejder med alle elementer af virksomheden som f.eks. reducering af madspild, seriøs og ordentlig affaldssortering, minimering af el-, vand- og varmeforbrug, papirnedbringelse, indkøbspolitik og meget mere

Herunder har vi samlet en kort udgave af vores politik for bæredygtigheden hos MBK.

Lad os sammen skabe kreative og inspirerende møder – samtidig med at vi tager et bæredygtigt ansvarlig for miljøet.

Rigtig god læselyst.

Med venlig hilsen

Michael Brorsen
Direktør og Erhvervspsykolog
MBK A/S
michael@mbk.dk
+45 2042 7195
+45 3543 4474

 

Miljøledelse

Hos MBK arbejder vi aktivt og målrettet med Miljøledelse.

Vi har skabt en dygtig Miljø- og Bæredygtighedsorganisation, hvis opgave at sikre, at vi arbejder aktivt og målrettet for at sikre, at MBK gør sig umage at skabe et ”CO2-positivt kursuscenter”.

Miljø- og Bæredygtighedsorganisationen er pt. bestående af:

 • Michael Brorsen, Direktør
 • Bjørn Hede Brenneke, Administrationschef
 • Julie Herbst, Booking- og Receptionsleder
 • Tine Amorsen, Koordinator
 • Diana Grabowska, Koordinator

Arbejdet i Miljø- og Bæredygtighedsorganisationen består primært, af følgende opgave:

 • Afholdelse af 4 årlige møder i Miljø- og Bæredygtighedsorganisationen.
 • Sikre at den aftalte handlingsplan bliver overholdt og implementeret.
 • Sikre at miljø og bæredygtighed bliver tænkt ind i alle beslutninger på et operationelt, strategisk og taktisk niveau.
 • Afholdelse af mindst 1 årligt møde for personalegruppen med fokus og inddragelse på miljøindsatsen her hos MBK.
 • Sikre at MBK bliver og forbliver et CO2-positivt kursuscenter. 

Vand

Det kræver meget vand at drive et moderne kursuscenter, og her hos MBK arbejder vi målrettet på at minimere vores vandforbrug så meget som muligt.

Herunder et udvalg af vores primære tiltag:

 • Dobbeltskyl på alle toiletter.
 • Berøringsfrie armaturer med sensor på toiletter.
 • I den daglige rengøring af vores kursuscenter, er det kun de lokaler der skal i brug dagen efter der bliver rengjort. Ved at foretage en målrettet rengøring, fremfor at rengøre alle lokaler hver eneste dag, har vi opnået en stor besparelse på vandforbruget til rengøringen.
 • Opvaskemaskiner hos MBK er mindre topmoderne underbordsopvaskemaskiner fra firmaet Winterhalter, som har et lavere vand- og energiforbrug pr. opvaskecyklus end andre industriopvaskemaskiner.
 • Alle vores mødegæster får serveret postevand fra vores flotte vandautomater fra Watercompany. Det er ikke længere muligt at få serveret kildevand i plastflasker af miljømæssige hensyn.

Rengøring

En miljøbevidst og bæredygtig rengøring er vigtig for MBK, og vi arbejder målrettet på at skabe en miljøvenlig rengøring, for at skåne miljøet. Herunder et udvalg af vores primære tiltag:

 • Minimum 50% af vores rengøringsmidler er miljømærket (Svanemærket, EU-miljøblomsten eller lignende). Vores nuværende niveau af miljømærkede rengøringsmidler, overstiger langt 50%, og vores mål er at opnå minimum 90% miljømærkede rengøringsartikler.
 • Vi arbejder på en løbende udskiftning af alle rengøringsmidler, således at alle rengøringsmidler er ”Svanemærket”. Vi ønsker at benytte Svanemærket mest muligt.
 • Sæbedispensere, som genopfyldes, forefindes ved alle håndvaske.
 • Håndsæben er naturligvis miljømærket og parfume fri.
 • Der forefindes Dyson-håndtørrer på alle toiletter, da vi rigtig gerne vil undgå gæsteforbrug af papirservietter. Grundet Covid-19 har vi dog været nødsaget til at indføre disse papirservietter midlertidigt.
 • I den daglige rengøring af vores kursuscenter, er det kun de lokaler der skal i brug dagen efter der bliver rengjort. Ved at foretage en målrettet rengøring, fremfor at rengøre alle lokaler hver eneste dag, har vi opnået en stor besparelse på brugen af rengøringsprodukter til rengøringen.
 • Der anvendes mikrofiberklude til rengøringen i stedet for skuresvampe.

Energi

Det kræver el og varme at drive et moderne kursuscenter som MBK.

Vi arbejder intensivt på, at reducere vores el og fjernvarmeforbrug mest muligt. Herunder et udvalg af vores fokuspunkter:

Varme

 • Opvarmningen hos MBK består af den miljøvenlige fjernvarme.
 • Varmestyringen af vores radiatorer foregår elektronisk, således at vi sikrer den mest miljøeffektive opvarmning. De automatiske elektroniske termostater er af fabrikatet: Danfoss Eco Elektronisk Radiatortermostater. Termostaterne er indstillet til at regulerer varmen i lokalet, således at der ikke opvarmes i ydretimer og kun opvarmes når der er gæster tilstede i lokalet.
  I ferieperioder, weekender uden arrangementer mv. lukkes der naturligvis helt for varmen. Vores servicepersonale holder dagligt øje med korrekt varmeforbrug i lokalerne.
 • Alle vinduerne er energivinduer med 2-lags glas for bedre isolering.
 • Ejendommen hvor MBKs hovedafdeling er beliggende er energiklasse C.

Vi har løbende dialog med udlejer omkring energiforbedringer i ejendommen.

El

 • Alle vores loftslamper i vores kontorer, undervisningslokaler, mødelokaler og konferencelokaler er lavenergibelysning med A+ LED-pærer.
 • Vi køber klimavenlig vindmøllestrøm fra vores leverandør Ørsted.
 • Behovsstyret belysning forefindes pt. på alle toiletter, opgang og receptionsområde. På nuværende tidspunkt tændes der kun lys i mødelokalerne når gæsterne er tilstede.
 • Kaffe- og vandautomater slukkes når de ikke er brug.
 • Ventilationen er kun tændt når der er aktivitet i lokalet.
 • Elektronisk udstyr har standbyfunktion, hvor det er muligt. Minimum 75% af vores samlede elektroniske udstyr er udstyret med en standbyfunktion.
 • Al nyindkøbt elektronik vælges baseret på et miljørigtigt valg, og som minimum værende A-mærket.
 • Hos MBK har vi primært mindre underbordsopvaskemaskiner fra firmaet Winterhalter, som har et lavere vand- og energiforbrug pr. opvaskecyklus end andre industriopvaskemaskiner.
 • Der anvendes genopladelige batterier i vægure, mus og pointere.

Affald

Hos MBK har vi sat et ambitiøst mål om at minimere vores affald og samtidig gøre affaldssortering nem for gæster og personale hos MBK. Herunder udsnit af vores fokuspunkter:

Affaldssortering/skraldeinddeling

Hos MBK forsøger vi sortere vores affald mest muligt. Vi sorterer pt. følgende affaldstyper:

 • Organisk
 • Plast
 • Papir
 • Pap
 • Miljøfarligt affald
 • Batterier
 • Glas
 • Pantemballage
 • Metal
 • Porcelæn
 • Restaffald

I alle mødelokaler, receptionsområde samt back-officekontorer forefindes skraldespande med affaldssortering til organisk, plast, papir og restaffald med letforståelige symboler og opfordring til gæsterne og ansatte om at sortere deres affald.

I fællesområder og køkkener forefindes affaldssortering til organisk, plast og restaffald

De mange opstillede skraldespande gør det nemt og enkelt for gæster og ansatte at foretage en korrekt sortering.

Tømning af skraldespande i huset sker dagligt af vores uddannede personale, der sørger for at retningslinjer for affaldssorteringen overholdes.

Al skrald bliver efterfølgende fordelt i de opstillede affaldscontainere, der bliver tømt af et eksternt renovationsfirma. Tømningen af affaldscontainere sker, primært, efter behov, og ikke på faste ugedage, denne løsning er valgt at mindske antallet af afhentninger.

Miljøfarligt affald afskaffes ifølge reglerne til modtageanlæg. Dette affald samles her hos MBK i særskilt sektion i vores aflåste kælderområde.

Udtjent inventar, som ikke længere anvendes, doneres til velgørenhedsorganisationer. Hvis dette inventar er ødelagt og ikke længere brugbart, afskaffes dette ifølge reglerne til genbrugsstationer.

Sluktørsten – pant
Vi har et samarbejde med Sluktørsten omkring afhentning af returemballage til pant (sodavand, øl mv.). Afhentning af returpant sker samtidig med levering af drikkevarer fra Sluktørsten, således at vi har så få leverancer som muligt til/fra MBK.

Engangsservice
Hos MBK har vi truffet et valg om at undgå engangsservice i vores daglige drift.

Såfremt engangsservice benyttes til særlige arrangementer, vil der blive brugt biologisk nedbrydeligt service.

På grund af COVID-19 foranstaltninger anvendes der engangsservice til servering af morgenmad, frokost og efter middagschokolade.

Emballageindpakning v. produkter
Hos MBK har vi stort fokus på emballageindpakningen ved hyppigt anvendte produkter, således at vi vælger produkter i store pakker, så vi undgår minimering af mest mulige emballageaffald.

Transportkasser og paller
Ved levering af produkter til MBK har vi faste aftaler med vores udvalgte leverandører, om at varer skal leveres i returemballage samt godkendte paller (der kan genanvendes)

Papirnedbringelse
Hos MBK sætter vi en stor ære i, at nedbringe vores papirforbrug mest muligt. Vi laver løbende en gennemgang af vores papirforbrug, og sørger for at vi bruger mindst muligt papir. Herunder et udvalg af vores fokuspunkter:

Konferenceblokke til gæster
Stort set alle vores gæster har behov for, at få en konferenceblok til at skrive noter på under opholdet her hos MBK. Vi arbejder løbende på en minimering af papirforbruget pr. gæst.
Gæsterne tilbydes en svanemærket A5-papirblok med kun 8 sider og en tynd papbagside.

Da vi startede MBK benyttede vi en A4-papirblok med 20 sider, men valgte efter en årrække at gå ned til en størrelse på A5 bestående af 10 ark.
Men vores interne undersøgelse har indtil videre vist, at den gennemsnitlige MBK-gæst benytter 8 ark.
Ved at justere antallet af A5-ark fra 10 til 8 sider pr. blok, er der tale om en årlig reduktion på minimum 40.000 A5-ark.

Undervisningsmaterialer til egne kurser
Tidligere udleverede vi undervisningsmaterialer til vores egne kurser i papirform sammen med en undervisningsmappe. Det medførte et stort spild af papir og forbrug af toner.
Vores kursusmateriale på vores egne kurser bliver nu tilsendt elektronisk og kun få materialer uddeles i papirform (f.eks. øvelser eller vigtige modeller).
Det har reduceret vores forbrug af papir, toner og mapper betydeligt.

Papirforbrug i administrationen hos MBK
I Administrationen hos MBK er der fuldt fokus på at skabe et papirløst miljø, så vi ikke foretager en miljøbelastning i den daglige drift. Langt størstedelen af alle arbejdsgange er blevet ændret, således at der ikke optræder fysiske papirer, dog benyttes der fortsat et minimum af papir i forhold til frokostsedler til gæster, dagsoversigter til vores ansatte samt bogføringsbilag.

Brug af kopipapir
Vi køber altid miljøvenligt kopipapir der indeholder et eller flere af følgende mærker: Nordic Ecolabel, EU Ecolabel, FSC mærket eller Svanemærket. Der foretrækkes Svanemærket kopipapir.

Interne retningslinjer for valg af papir og tryksager:

 • Vores overordnede bæredygtighedsstrategi er at minimere tryksager og brug af papir mest muligt.
 • Kopipapir med følgende mærker: Nordic Ecolabel, EU Ecolabel, FSC mærket eller Svanemærket.
 • Tryksager med mærkning af Svane-mærket, FSC, EU-blomsten eller CO2-neutral mærkning – vælges altid hvor det er muligt.
 • Tryksager printes hos trykkeri med en seriøs og ansvarlig miljøpolitik.
 • Papir må ikke være klorbleget.

Fødevarer

Det er afgørende for os, at drive et moderne konferencecenter uden at drive rovdrift på naturen – også i forhold til fødevarer.

Servering af vand
Hos MBK serverer vi postevand til vores mange mødegæster.

Vi har et tæt samarbejde med anerkendte WaterCompany, der står bag vores flotte og bæredygtige vandautomater. Vandautomaterne er strategisk placeret i alle fællesområder i huset, så gæsterne har nem adgang til koldt vand i løbet af dagen. Automaterne er tilsluttet vores almindelige vandforsyning i huset. Postevand serveres i glaskarafler og der benyttes naturligvis vandglas (i glas), som kan genbruges dag efter dag.

Madspild
Hos MBK arbejder vi intensivt på at mindske vores madspild, således at vi er med til at minimere den samlede miljøbelastning og CO2-udledning.

Herunder et udvalg af vores fokuspunkter i kampen mod madspild:

 • MBK har en klar procedure for at måle og løbende nedbringe madspild. Alle mængder af ”overskudsmad” bliver hver dag noteret, evalueret og tilrettet. Den løbende og hurtige tilretning af mængderne betyder, at vi generelt har et ekstremt lavt niveau af madspild.
 • Alle typer af forplejning (morgenmad, frokost, eftermiddagschokolade mv.) er nøje afstemt i forhold til det præcise antal af gæster. Vi evaluerer løbende med den forventede mængde af mad pr. gæst og tilretter vores fordelingsnøgle.
 • Vores ”overskudsmad” bliver ikke smidt ud, men derimod benyttet til personalefrokost

Ved hjælp af ovenstående initiativer bliver vores ”overskudsmad” anvendt, og går ikke til spilde.

Minimering af kødforbrug
Vi forsøger at minimere vores gæsters kødforbrug, da vores frokostbuffet er sammensat med stor fokus på vegetariske retter og flere meget populære salater. Buffeten er bestående af mange salater samt en lun vegetarisk frokostret.

Årstidens lokale råvarer
Vores leverandør af frokostbuffet forsøger at benytte årstidens og lokale råvarer, for mindske miljøbelastningen. Der arbejdes på at skabe mere fokus på dette område.

Økologi
Hos MBK anvendes der økologiske produkter de steder, hvor vi har mulighed for det. Vores samlede, nuværende, økologi-procent udgør som minimum 30% pr. måned.

Herunder et udsnit af vores økologiske produkter:

 • Kaffe (Nespresso-kaffe og kaffebønner til filterkaffe)
 • Urtete (Udvalgte te-varianter fra Perchs)
 • Mælk
 • Sukker og honning
 • Frugt
 • Morgenmad
 • Eftermiddagschokolade
 • Frokost: Vores frokostbuffet indeholder minimum 30% økologi
 • Most (sodavand) fra Antons Saft (serveres fremfor for almindelig sodavand)
 • Øl

Vi arbejder løbende på at implementere flere økologiske produkter i forplejningen, hvor det er muligt.

 MBK-cykel – ingen firmabil

Hos MBK har vi valgt ikke at have en forurenende firmabil – vi bruger vores MBK-cykel når vi skal rundt i byen til møder og ærinder. Skal vi længere væk bruger vi offentlig transport, så meget som muligt, ellers lejer vi en el-bil.

Rygning – nej tak

Hos MBK følger vi naturligvis dansk rygelovgivning – og siger pænt nej tak til indendørs rygning. Rygning er tilladt på vores terrasseområde.

Udearealer

Hos MBK tilbyder vi en flot terrasse som vores primære udeareal.
Vi passer godt på vores udeareal, og anvender aldrig kemiske ukrudtsbekæmpelsesmiddel, men derimod en ukrudtsbrænder.
Kunstvanding af potter og planter finder sted mellem kl. 18 og 7.

Grønne aktiviteter

MBK ligger i centrum af København og den nemmeste mulighed for transport er på cykel/gående eller med offentlig transport. Vi gør meget ud af, at formidle hvilke S-togsstationer, der har gratis p-pladser, så der i større omfang benyttes offentlig transport i stedet for bil.

Der er mulighed for at leje by-elcykler ved flere placeringer i nærheden MBK – tættest placering er 50 meter fra MBK. I vores materiale til gæster oplyses ligeledes om muligheden for offentlig transport.

Grønne aktiviteter i forbindelse med møde/kursus kan arrangeres med ekstern samarbejdspartner (Greenhatpeople), hvor byrummet og lokalerne anvendes.

Administration (Indkøbspolitik)

I MBKs indkøbspolitik bestræber vi os på at arbejde med så miljøvenlige indkøb som muligt. Vores leverandører er forpligtet til at arbejde for at reducere de miljø- og klimamæssige påvirkninger af deres fremstillingsprocesser, samt, hvor det er muligt, at effektivisere anvendelsen af ressourcer gennem eksempelvis valg af mere miljøvenlige produkter eller optimering af affaldshåndtering. I valg af nye leverandører vil vi fremover anvende ”Leverandørark” fra Green Key, der kortlægge overordnede retningslinjer for et miljøvenligt leverandørvalg. Alle leverandører skal udlevere deres Miljøpolitik til MBK.

Herunder et oprids af vores primære fokuspunkter:

 • Alle leverandører skal have en seriøs og ansvarlig miljøpolitik.
 • Alle leverandører er forpligtet til at arbejde for at reducere de miljø- og klimamæssige påvirkninger af deres fremstillingsprocesser.
 • Alle leverandører skal effektivisere anvendelsen af ressourcer gennem eksempelvis valg af mere miljøvenlige produkter eller optimering af affaldshåndtering.
 • Alle leverandører skal aktivt tage stilling til de 17 verdensmål fra FN, som er relevante eller lignende kriterier– og kunne fremvise en plan for, hvordan de kan bidrage med at opnå disse mål.
 • Ved indgåelse af leverandørsamarbejde informeres leverandøren om Green Key og der udleveres leverandørark som de bedes tage stilling til og udfylde.
 • Vi foretrækker leverandører, der leverer varer i el-biler.
 • Ved indkøb af produkter og services skal det miljø- og bæredygtig aspekt vægtes højt.
 • Samle bestillinger af varer til større bestillinger og hos færre leverandør.
 • Nedbringe antallet af vareleverancer.
 • Nyt IT-udstyr skal være miljø- og energimærket.
 • Nyt elektronisk udstyr skal have stand-by funktion, medmindre det ikke giver mening for produktets anvendelse. Overordnet krav er at 75% af alt udstyr er udstyret med stand-by-funktion.
 • Kopipapir må ikke være klorbleget, og skal være mærket med ét af følgende mærker: Nordic Ecolabel, EU Ecolabel eller FSC.

Personalet har rådighed over en firmacykel, som kan anvendes ved ærinder.

Øvrige krav til MBKs leverandører

Foruden ovenstående miljømæssige krav skal vores leverandører ligeledes kunne opfylde kravene oplistet nedenfor.

Børnearbejde
MBK respekterer børns ret til udvikling og uddannelse. Derfor accepterer MBK ikke børnearbejde.

Det betyder, at MBK ikke accepterer, at børn under 15 år, børn under den lovlige minimumsalder eller børn under den lokale skolepligtige alder udgør en del af fuldtidsarbejdsstyrken hos Leverandøren. Unge (børn mellem 15 og 18 år) må kun være ansat hos Leverandøren, hvis arbejdet overholder lokale love og ILO-konventionerne.

Diskrimination
MBK respekterer kulturelle forskelle og ønsker ikke at handle med en Leverandør, såfremt Leverandøren praktiserer diskrimination på arbejdspladsen på grund af køn, race, hudfarve, religion, tro, politisk holdning, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Leverandørens medarbejdere må ikke udsættes for nogen form for fysisk afstraffelse, trussel om vold eller fysisk, seksuel, psykisk eller mundtlig chikane eller mishandling på arbejdspladsen eller i arbejdsrelaterede situationer.

Tvangsarbejde
MBK tolererer ikke tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde hos Leverandøren. Dette omfatter tvangsmæssigt fængselsarbejde, arbejde på tvungen kontrakt, slaveri og andre former for arbejde, som udføres mod en persons vilje eller ønske.

Arbejdsmiljø
MBK støtter den grundlæggende menneskeret til gode arbejdsforhold. Leverandøren skal sikre gode arbejdsforhold, som overholder alle gældende regler og love.

Arbejdstider og løn
MBK anerkender behovet for en fornuftig balance mellem arbejdstid og fritid for alle. Medmindre national lovgivning angiver andet, er den maksimale arbejdstid på Leverandørens arbejdssteder 48 timer om ugen, plus højst 12 timers overarbejde. Alle medarbejdere har ret til mindst én fridag over en periode på syv dage, med mindre andet er angivet i national lov.

Alle har ret til minimumsløn. Løn og overarbejdsbetaling skal beregnes og udbetales i henhold til gældende national lov.

Retten til at organisere sig og til fælles forhandling
MBK respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig og til fælles forhandling.

Det betyder, at Leverandøren skal anerkende sine medarbejderes ret til at vælge at være medlem af eller etablere en forening, herunder fagforeninger.

Retten til privatliv
Leverandøren skal respektere medarbejdernes ret til privatliv, når virksomheden indsamler og opbevarer private oplysninger eller indfører medarbejderovervågning.

Korruption
Korruption og bestikkelse er barrierer for bæredygtig udvikling og for fri handel. MBK accepterer ikke disse metoder, og vi hverken tilbyder eller modtager nogen form for uretmæssig betaling i vores forretningstransaktioner. MBK forventer, at Leverandøren handler på samme måde.

CSR
Social ansvarlighed

Hos MBK har vi foruden fokus på miljø- og bæredygtighed også fokus på at være en virksomhed, som udviser social ansvarlighed. Hos MBK kommer dette blandt andet til udtryk ved:

 • Vi tager ansvar for personer i personalegruppen med skånehensyn, samt har et samarbejde med jobcentre for at inddrage personer udenfor arbejdsmarkedet i midlertidige ansættelser (med mulighed for fastansættelse).
 • Vi har en arbejdsplads, hvor vi værdsætter et godt arbejdsmiljø – både det fysiske og psykiske og der tages hånd om problemerne, hvis de opstår.
 • Vi har procedure for at forebygge arbejdsulykker og nærved-ulykker
 • Alle medarbejdergrupper bliver oplært i at have fokus på miljø- og bæredygtigheden i virksomheden.
 • Vi foretager løbende en vurdering af hvor vi kan sætte større fokus på et bæredygtigt arbejdsmiljø – og udvikler procedure for at fremme dette.
 • Vi har en mangfoldig medarbejdergruppe – og opfordrer alle uanset alder, køn, religion, seksualitet eller etnisk tilhørsforhold til at søge.
 • Vi samarbejder med AP Pension om pensionsordninger til vores medarbejdere. Ved etableringen af pensionsordninger til nyansatte medarbejdere, tilknyttes automatisk AP Pensions bæredygtige pensionsprodukt ”AP Bæredygtig”. Medarbejderen overtager naturligvis retten til at ændre denne produkttype efter oprettelsen.
 • Vi har gennem en lang årrække støttet velgørende- og humanitære organisationer, ved at tilbyde medarbejdere gratis pladser på vores kompetencegivende kurser indenfor erhvervsrettet kommunikation.

Pt. har vi et samarbejde med følgende velgørende- og humanitære organisationer:

 • Danske Hospitalsklovne
 • Læger uden grænser
 • Røde Kors
 • Ungdommens Røde Kors
 • Folkekirkens Nødhjælp

Hos MBK er vi medlem af “Green Key”

Den Grønne Nøgle

Tilmeld vores nyhedsbrev

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.

Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed

Pilestræde 61, 1112 København K, Danmark
mail@MBK.dk Tlf. 3543 4474
Thanks!

Har du brug for hjælp? Lad os ringe til dig.
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

15585

Tilmeld vores nyhedsbrev

MBK A/S er Danmarks bedst evaluerede kursusvirksomhed og nr. 1 i kategorierne "Karriere og Uddannelse" og "Konference, Kursus & Mødelokaler" på Trustpilot.

 

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmail via mail@mbk.dk eller www.mbk.dk/persondata.